Momentbegränsare

Friktionsnav - en momentbegränsare som är ett enkelt men effektivt skydd mot överbelastningar i maskiner drivna av kedjehjul, kugghjul eller
remskivor.

Säkerhetskopplingar- en momentbegränsare för exakt, noggrann och automatisk övervakning.